Foto vestiging Praktijk Martina
Mauritsstraat 100
3583HW Utrecht
t: 06 13587378
e:
LVVP logo - Gevisiteerd door LVVP

Therapeut

Mijn naam is Lorella Martina, ik ben geboren in 1966 en ben werkzaam als vrijgevestigde psychotherapeut en klinisch psycholoog
sinds 2001.
Na het Gymnasium ben ik Psychologie gaan studeren aan de Universiteit in Utrecht. Daarna heb ik de postdoktorale opleiding tot Klinisch Psycholoog gedaan en de opleiding tot Psychotherapeut.
In 1998 heb ik de opleidingen afgesloten en sindsdien sta ik geregistreerd in de overheidsregisters.
Ik heb gewerkt in de psychiatrie (PC Zon en Schild, nu GGZ Centraal), aansluitend bij het Ministerie van Defensie en vervolgens als universiteitspsycholoog aan de Erasmus Universiteit.

Werkwijze

Elke behandeling wordt voorafgegaan door een intake, een paar gesprekken waarin een goed beeld gevormd wordt welke factoren allemaal een rol hebben gespeeld bij de totstandkoming van uw klachten, en welke factoren ervoor zorgen dat de klachten niet overgaan.
Er kunnen negatieve of traumatische ervaringen geweest zijn die een rol hebben gespeeld; dit hoeft niet altijd het geval te zijn.
Als de intake klaar is maak ik een verslag van alle informatie en stel ik een behandelvoorstel op. Daarin staat een korte samenvatting van hoe de klachten ontstaan zijn en wat daarbij een rol heeft gespeeld; wat uw hulpvraag is; wat het doel van de behandeling zal worden en op welke manier we het aan zullen pakken. De behandeling begint dus pas als u en ik het eens zijn over wat we precies gaan aanpakken en op welke manier.

Ik ben opgeleid in zowel de (Cognitieve) Gedragstherapie als in Psychodynamische therapie. De laatste jaren heb ik me ook gericht op ACT: Acceptance and Commitment Therapy. Bij deze laatste, relatief jonge therapievorm gaat het eerder om het loslaten van vruchteloze patronen om zaken in onze binnenwereld te veranderen, en zo de kwaliteit van ons leven te vergroten.
Tevens ben ik opgeleid in de toepassing van EMDR in behandelingen.

Ik geef, naast therapie in het Nederlands, ook therapie in het Engels en Italiaans.


Per 1 jan. 2017 is wettelijk vastgelegd dat u d.m.v. het Kwaliteitsstatuut inzicht moet krijgen in de organisatie van de door mij geleverde zorg.
Het Kwaliteitsstatuut beoogt inzicht te geven over de juiste hulp, op de juiste plaats door de juiste zorgprofessional, binnen een professioneel en kwalitatief verantwoord netwerk. inzicht in o.a. het hele proces van verwijzing, aanmelding, intake, diagnostiek, behandeling, afsluiting en nazorg.
U kunt mijn door de NZA goedgekeurde kwaliteitsstatuut hier inzien.


Tevens is per 01-01-2017 wettelijk vastgelegd dat u op de hoogte moet zijn van het Klachtenreglement.
De Wet kwaliteit, klachten en geschillen verplicht het instellen van een onafhankelijke klachtenfunctionaris om klachten die u over mij heeft op informele en klantvriendelijke wijze op te lossen. In eerste instantie uiteraard graag met mij bespreken , maar mochten we daar niet uitkomen dan kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris van de LVVP, zie LVVP: klachtenregeling voor clienten

Registraties:

BIG geregistreerd psychotherapeut: 79048595616
BIG geregistreerd GZ psycholoog: 59048595625; specialisme klinische psychologie

Lidmaatschappen: NIP; LVVP; VGCT; NVPP

KvK nr: 54617111